Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa bydliště
  • identifikační číslo
  • daňové identifikační číslo
  • email
  • telefonní číslo


(dále společně vše jen jako "osobní údaje").

 

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem umožnění realizace objednávky a případně předat těmto osobám:

a) poskytovateli e-shopu, společnosti Shoptet, s.r.o.,

b) příslušnému dopravci dle výběru kupujícího,

c) společnosti Twisto payments, a.s., v případě zvolení způsobu platby prostřednictvím společnosti Twisto,

d) společnosti GoPay, s.r.o., v případě zvolení platby online,

e) FIO bance, v případě zaplacení objednávky převodem,

f) osobě zpracovávající účetnictví prodávajícímu.

III.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu včetně osobních statistik, pro účast v zákaznickém bonusovém systému. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

IV.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

V.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osoby zpracovávající účetnictví, poskytovatele e-shopu Shoptet s.r.o., společnosti Twisto payments, a.s. a společností dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

VI.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VIII.

Dle zákona o ochraně osobních údajů má kupující právo na:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět a to například zasláním emailu na info@bio4body.cz, nebo dopisu na adresu BIO4BODY, S. K. Neumanna 458/8, 500 02 Hradec Králové (s ohledem na jejich další nutné zpracování, např. pro účetní účely),

b) požadovat informaci o způsobu zpracování jeho osobních údajů,

c) požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

d) zažádat si o veškeré informace o jeho osobě a nechat je aktualizovat, nebo opravit,

e) požadovat výmaz svých osobních údajů (s ohledem na jejich další nutné zpracování, např. pro účetní účely)

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávajícího, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

X.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

XI.

Kupující vstupem na webové stránky www.bio4body.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.