Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení:    ………………………………………………………………………………………….

Adresa:                                  ………………………………………………………………………………………….

Email:                                    ………………………………………………………………………………………….

Telefonní číslo:         ………………………………………………………………………………………….

 

Bio4Body s.r.o.

Josef Janečka

Chvalčov Na Kůtku 45 768 72

email: info@bio4body.cz

 

……………………………………………..

Místo a datum

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dobrý den, 

dne                      jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu bio4body.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem byly následující položky:

počet ks, název, množství, cena

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Tyto položky jsem převzal(a) dne                            .

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Výše uvedené nerozbalené položky Vám zasílám zpět v samostatné zásilce na adresu:

Josef Janečka

Chvalčov Na Kůtku 45 768 72

email: info@bio4body.cz

 

a zároveň Vás žádám o poukázání jejich kupní ceny ve prospěch mého bankovního účtu č.                                   , nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 

……………………………….. (vlastnoruční podpis)

Přílohy:  Kopie kupního dokladu