Reklamační řád

Reklamační řád e-shopu

 

Vždy se snažíme případné reklamace vyřídit k Vaší spokojenosti.

 

I. Záruční doba

 

1. Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

2. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba je pak omezena datem spotřeby.

3. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before".

4. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců, v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému, údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat, nejčastějšími údaji jsou 12M, případně 24M, které značí 12 měsíců případně 24 měsíců od otevření.

5. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.

6. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

 

II. Kdy reklamovat

 

1. Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou, a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

3. V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (ale doporučujeme) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

 

III. Způsoby oznámení reklamace

 

1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

2. Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujících způsobů:

  • donést osobně na prodejnu Bio4Body, S. K. Neumanna 458, 500 02 Hradec Králové,
  • odeslat balíkem bez dobírky na adresu Bio4Body, S. K. Neumanna 458, 500 02 Hradec Králové. V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.

3. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo fakturu z e-shopu.

 

4. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje, jako jsou:

 

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • email
  • korespondenční adresu.

5. Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou vystavení dobropisu, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

 

IV. Průběh a řešení reklamace

 

1. Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace telefonicky, nebo emailem do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace, nebo mu vystaví doklad o převzetí reklamovaného zboží v prodejně Bio4Body na adrese S. K. Neumanna 458, 500 02 Hradec Králové.

 

2. Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.

 

3. O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.

 

4. Prodejce může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, formou poukazu nebo klasicky peněžně či převodem.

 

5. V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).

6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

V. Kdy nelze zboží reklamovat

 

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

1. použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů,

2. zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu,

3. vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením,

4. vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením,

5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Tento reklamační řád je účinný od 1.4.2017.

 

 

Reklamační řád prodejny Bio4body, S. K. Neumanna 458, 500 02 Hradec Králové

 

I.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek Mgr. Veroniky Klozové, se sídlem S. K. Neumanna 458/8, 500 02 Hradec Králové, IČ 05709202, DIČ CZ9056023328, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městské části Praha 6. Provozovna prodávajícího s názvem Bio4Body je umístěna na adrese S. K. Neumanna 458, 500 02 Hradec Králové.

Vždy se snažíme případné reklamace vyřídit k Vaší spokojenosti.

 

II.

Kupující je povinen seznámit se před uzavřením kupní smlouvy s reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího.

 

III.

Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění začíná běžet dnem, kdy kupující převezme zboží, tj. dnem uvedeném v dokladu o zakoupení a byla-li věc podle kupní smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

IV.

Nepoužité zboží v originálním obalu je možné vyměnit za jakékoliv jiné zboží do 14 dní od data nákupu. Peníze se kupujícímu nevrací.

 

V.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

VI

Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění je u doplňkového zboží bez uvedeného data spotřeby 24 měsíců a u zboží s uvedeným datem spotřeby je do uvedeného data spotřeby.

 

VII.

Při uplatnění výměny či reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii dokladu o zakoupení.

 

VIII.

Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu po konzultaci s dodavatelem či výrobcem, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit, nikoli však na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Při uznání reklamace má kupující nárok na vrácení peněz nebo kredit vůči kupovanému zboží.

 

IX.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které se uplatní záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

X.

Zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění není těmito ujednáními dotčena.

 

XI.

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2017. Reklamační řád prodejny Bio4Body je k dispozici na adrese www.bio4body.cz.

 

 

Děkujeme za Váš nákup, Vaše Bio4Body.

Provozovatel webu Mgr. Veronika Klozová, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace